Easy english to'garagi

Ingliz tili to'garagi haftalik asosiy darslarga qo'shimcha sifatida dars jadvalidan o'rin olgan. Ingliz tili to'garagi 1-sinfdan boshlab haftasiga 2 soat davomida olib boriladi. Birinchi bosqichdagi maqsad albatta til boyligini orttirish va engil jumlalarni tuzishni o'rganish. Til o'rganish jarayoni turli o'yinlar orqali uyushtirilgan.